MATEMATIK - BENTUK

Apa Itu Bentuk Dan Ruang ?
BENTUK DAN RUANG

·                     Bidang pembelajaran ini menitikberatkan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan bentuk dan ruang yang berguna dalam kehidupan harian. Pemahaman tentang bentuk dan ruang boleh memupuk sikap dan nilai dalam diri murid supaya menghayati keindahan alam sekitar. Skop bidang pembelajaran ini diperincikan seperti berikut :
·                      
1) BENTUK 2 MATRA
  • ·       Jenis bentuk dua matra : Segiempat Tepat, Segiempat Sama, Segitiga Sama Kaki, Segitiga Sama Sisi, Segitiga Bersudut Tegak dan Bulatan.
  • ·       Ciri-ciri bentuk dua matra
  • ·       Lukisan bentuk dua matra
  • ·       Perimeter Segiempat dan Segitiga.
  • ·       Luas Segiempat Tepat, Segiempat Sama, Segitiga Sama Kaki, Segitiga Sama Sisi dan Bersudut Tegak.

2) BENTUK 3 MATRA
  • ·       Jenis bentuk 3 matra : Kubus, Kuboid, Piramid, Sfera, Silinder dan Kon.
  • ·       Ciri-ciri bentuk 3 mantra
  • ·       Isipadu Kubus dan Kuboid

BENTUK-BENTUK 3 DIMENSI


1. KUBUS

 2. KUBOID


3. KON


 
4. SFERA

5. SILINDER


 


6. PIRAMID


 


No comments:

Post a Comment